Adatvédelmi nyilatozat

A teszt kitöltése és az adatbekérő űrlap rovatainak kitöltését megelőzően – mielőtt a megadott adatok rögzítéséhez hozzájárulását adja –, kérjük körültekintően olvassa el az adatvédelemmel és az adatkezeléssel kapcsolatos szabályzatot. Ezen szabályzatban rögzítésre kerül, hogy a felhasználó (a tesztet kitöltő) által megadott adatok kezeléséhez a felhasználó hozzájárul, valamint, hogy a hozzájárulás önkéntes, továbbá a felhasználó a megfelelő tájékoztatást az adatkezelésről az adatok rögzítése előtt megkapta. A felhasználó hozzájárulását az Elfogadom gomb megnyomásával adja meg. A személyiség teszt elküldése után, kérjük, hogy olvassa el a személyes kiértékeléssel kapcsolatos rövid tájékoztatót is. A Testszerviz Prémium Kft Adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-107407/2016.

Adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat

Alapelvek

A www.testszerviz.hu honlapot a Testszerviz Prémium Kft. Társaság (székhelye: 1108 Budapest, Mádi utca 200.) üzemelteti (a továbbiakban: Adatkezelő). A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Tárolt adatok és adatkezelés

A személyes adatok köre

A www.testszerviz.hu. honlap látogatói (a továbbiakban: felhasználók) által önkéntesen megadott alábbi adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, életkor, nem, a tesztkitöltés időpontja (év, hónap, nap, óra, perc). Tesztet beküldő felhasználók esetén továbbá: a szerveren rögzített válaszok név, e-mail cím, telefonszám, életkor, nem, valamint a teszt válaszaiból generált kiértékelési értékek. Ezen felül opcionálisan megadható adatok statisztikai és ügyfélkapcsolati célokat szolgálnak (település).

További kezelt adatok

A látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az adatkezelés célja

A www.testszerviz.hu portál látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói illetve felhasználói adatokat.

A fentiekben körülírt személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő fel tudja venni a felhasználóval a kapcsolatot és a megadott adatok alapján a teszt eredményét személyesen ki lehessen értékelni a felhasználó számára.

Az adatkezelés célja továbbá gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a felhasználók részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

A látogatás dátumát és időpontját, a felhasználó számítógépének IP címét, böngészőjének típusát, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címét kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, továbbá statisztikai célokra.

Adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13. § (3) bekezdése.

Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése esetén az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Hírlevél

Kérjük jelezze, ha nem kíván hírlevelet kapni.

Az adatkezelés időtartama

A teszt kérdésekre adott válaszokat a teszt kiköltésétől számított 60 napig tároljuk. Az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig érvényes. A hírlevelek továbbításának megtiltását, a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, vagy az info@testszerviz.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenettel vagy postai úton, a jelen tájékoztatóban közzétett címen lehet kérni. A hozzájárulás visszavonása esetén 1 munkanapon belül az Adatkezelő minden személyes adatot töröl.

Adattovábbítás

A megadott adatok közül, a teszt kérdésekre adott válaszokat nem továbbítjuk harmadik személyek felé, azokhoz hozzáférésük nincs, kivéve a BSB Music Bt. Társaságot és az általa létrehozott jogi személyeket. Kizárólag a kiértékelt eredményt, a felhasználó nevét, telefonszámát, e-mail címét és nemét tesszük hozzáférhetővé az Adatkezelő által felhatalmazott személyeknek, amelyek szükségesek a felhasználóval való kapcsolat felvételhez és a teszt személyes kiértékeléséhez.

Remarketing:

A www.testszerviz.hu alkalmaz remarketing technikát a következők szerint, az oldal népszerűsítésére:
• Tájékoztatjuk arról, hogy a hirdetéseit külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken jelenítik meg.
• Tájékoztatjuk arról, hogy külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével, a felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak.
• Informáljuk arról, hogy a webhelyünket felkeresők letilthatják a Google cookie-használatát a Hirdetési beállítások kezelője segítségével.

Jelezzük a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

 

Adatkezelő és adatai:

Testszerviz Prémium Kft. Társaság

Székhely: 1108 Budapest, Mádi utca 200.

Tel/fax: +36307374359

Email: info@testszerviz.hu

A felhasználó által megadott adatokhoz kizárólag, az Adatkezelő szervezet feljogosított személyek kapnak hozzáférést az adatkezelés céljával összhangban lévő feladataik ellátása érdekében.

Adatfeldolgozó adatai:

A cégelnevezése

Testszerviz Prémium Kft. Társaság

Székhely:1108 Budapest, Mádi utca 200.

Tel/fax: +36307374359

Email: info@testszerviz.hu

Tárolt adatok biztonságára vonatkozó információk

A nyilvántartott adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Adatbiztonsági intézkedéseink keretében jelszavas védelem akadályozza az illetéktelen hozzáférést, másrészt egy munkatársunk feladata az adatvédelmi szabályok betartásának szigorú ellenőrzése.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők, a felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink automatikusan naplózzák felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

A www.testszerviz.hu címen elérhető portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

A cookie-k használatáról (más néven sütik)

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő, a honlap látogatóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. A látogató böngészőjében, a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségeket választhatja:

•    beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

•    a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Az adatkezelés célja a maximális kiszolgálás. Az adatkezelő az adatkezelést és tárolást kizárólag előzetes hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Az oldal egy úgynevezett „session” parancsot használhat annak érdekében, hogy az oldal megőrizze a teszt adatokat addig, amíg azok elküldése meg nem történik. Ezt követően a tesztkitöltő személy gépén már ez nem tárolódik. Ez a különbség a session és a cookie-k között, hogy session azonnal törlődik, amint a felhasználó a böngészőt bezárja. Amennyiben nem zárja be a böngészőt – és nincs speciálisan, saját maga által beállított magasabb időérték, akkor a session alapbeállítás szerint, „nem mozgás esetén” (tehát ha nincs a gépen semmilyen művelet végezve) 1800 másodpercig tárolódik. Azután akkor is törlődik, ha a böngészőt még nem zárta be.

Külső linkek vagy hivatkozások

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adat kezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni. Email: info@testszerviz.hu

A felhasználó az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor kezdeményezheti az erre szolgáló funkciók használatával (pl. hírlevélről történő leiratkozás, adatmódosítás), vagy meg tudja írni ilyen jellegű kérelmét ügyfélszolgálatunk fenti e-mail címére.

Hírlevél szolgáltatás esetén, amennyiben e-mail címéről visszapattannak a küldött levelek, töröljük adatait.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el az info@testszerviz.hu e-mail címre. A jogosultaknak, akiknek a személyes adatait kezeljük, a fenti elérhetőségek állnak rendelkezésre, amennyiben a törvényben biztosított jogaikkal élni kívánnak.

Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi biztos vizsgálata

Az Avtv. 27. §-a alapján bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. Az adatvédelmi biztoshoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg. Az adatvédelmi biztoshoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, adatvédelmi biztos honlapja az alábbi címen érhető el: http://www.naih.hu/

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100

Telefax: 06.1.269.3541

E-mail: adatved@obh.hu

A FELHASZNÁLÓ FENTI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT VÉGIGOLVASÁSA UTÁN KIJELENTI, HOGY AZT MEGÉRTETTE ÉS TELJES TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT A VELE KAPCSOLATOS ADATOK KÖRÉRŐL, CÉLJÁRÓL, JOGALAPJÁRÓL ÉS IDŐTARTAMÁRÓL. TOVÁBBÁ TÁJÉKOZTATVA LETT, MIND A JOGAIRÓL ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIRŐL. A FELHASZNÁLÓ AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRUL A FENTI ADATAI KEZELÉSÉHEZ.

AMENNYIBEN NEM KÍVÁNJA MEGADNI A HOZZÁJÁRULÁST, CSAK ZÁRJA BE AZ OLDALT ÉS A MEGADOTT ADATAI TÖRLŐDNEK.

 

Jelentkezz egy ingyenes
konzultációs beszélgetésre!

Leginkább azért, mert mások számára is
fontos vagy! NEKÜNK MINDENKÉPP!

Töltsd ki
Életminőség
Tesztünket

hírlevél feliratkozás