Részletek a Kulcs a stresszoldáshoz című könyvből

TOVÁBB AZ ÖSSZES BLOGBEJEGYZÉSRE!


 

Megjelent új könyvünk - KULCS A STRESSZOLDÁSHOZ!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 4 290 Ft

Kulcs a stresszoldához

Részletek a könyvből:

„Húsz évvel ezelőtt egy nagyobb munkahelyi közösség számára a mindennapi stresszt csökkentendő program indítását javasoltam. Azonnal kikérték maguknak, hogy ők nem lelki betegek, és felejtsem el a gondolatát is egy ilyen programnak. Mivel érzékeltem, hogy szükség lehet az önismeretet fejlesztő, kiégést megelőző, lelki támogatást is nyújtó szolgáltatásokra, néhány hónappal később elővettem a tervezett programot, de stressz menedzsment néven kínáltam újra.

Fantasztikus volt a reakció. Úgy fogadták mint szomjas ember a friss vizet.”


 

„Naponta kell különféle, nemegyszer megoldhatatlannak tűnő kihívásokkal szembenézni, a gyors és folyamatos változás sokakat cselekvésre ösztönöz, sokakat bénít, de mindenkit érint. Szinte csak az örökös változás az állandó.

Van akit inspirál, van akit megbetegít ez a folytonos mozgás, a sokféle bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, de mindenkit elér akár felismeri, akár nem. Ma már nem kínos, vállalható és egyre inkább magától értetődő, hogy a lelki egészség és annak karbantartása szorosan összefügg és azonos súlyú a testi, fizikai jólléttel. Soha nem volt nagyobb szükségünk tisztánlátásunk, mentális egészségünk megóvására, mint egy olyan korban, ahol az információk mennyisége és sebessége, kiterjedtsége okán, vagy éppen egy krízis helyzet miatt a változásokhoz alkalmazkodó képesség, állandó készenlét szükséges.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

Hangoskönyvet is készíthetsz elektronikus könyveinkből.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

„Sok tudományos eredmény támasztja alá, hogy a jelentős számú, tartósan fennálló kockázati tényezők következményeként, testi–lelki–szellemi túlterhelés lép fel, ami rossz közérzethez, csökkent aktivitáshoz, megbetegedéshez vezethet.

Fontos felismerés, hogy ennek következményei társadalmi, anyagi helyzettől, iskolázottságtól függetlenül mindenkit elérnek, ha nem képes alkalmazkodni a kihívásokhoz, illetve ellensúlyozni azokat.”


 

„Stressznek nevez a köznyelv mindenfajta feszültséget, testi-lelki kimerültséget, idegességet, rosszkedvet, szorongást mely terheli az életet, pedig a stressz eredetileg Selye János magyar tudós leírása alapján az általános alkalmazkodás tüneteinek összessége. Ez a szervezet fontos, nélkülözhetetlen válasza a kihívásokra. Ha ezek a reakciók tartósan fennállnak, káros hatású úgynevezett distressz formájában folyamatosan terhelik mindennapjainkat, testi-lelki egyensúlyunk felborul.”


 

„Ennek a könyvnek az a célja, hogy az olvasó megértse, milyen általános folyamatok zajlanak a szervezetében a különféle testi-lelki-szellemi-környezeti behatásokra, hogyan lehet és kell ezek közül a károsakat tudatosan megelőzni, azokkal megküzdeni, hatásukat csökkenteni, kezelni, a jókat pedig tudatosan felhasználni, javunkra fordítani.”


 

„A tudatos testszervizhez önismeretre is szükségünk van azért, hogy képesek legyünk észlelni és helyesen értékelni a saját tűrőképességünket, sajátos reakcióinkat, testünk-lelkünk jelzéseit, jól ítéljük meg, mi fontos és mi lényegtelen, és ha lehet kerüljük el a szükségtelen terhelést, feszültséget, megpróbáltatásokat. Mindezek eredményeképpen a felismert kihívások nem nyomasztó teherként, hanem valódi pozitív motivációként jelenhetnek meg életünkben.”


 

„Ez a könyv már közel volt a megjelenéshez, amikor 2019 végén hírek érkeztek egy súlyos vírus okozta járványról, aminek a veszélyét már évekkel korábban előre jelezték tudósok, kutatók kormányoknak is, de sajnos senki nem vette komolyan a figyelmeztetéseket. Az előrejelzések, matematikai modellek, algoritmusok szerint meghatározott ciklikussággal bizonyosan megjelennek új, pusztító járványok, és éppen 100 év telt el a spanyolnátha járvány óta, amit tízmilliók halálát okozta világszerte.

Fenyegetettség a munkahely, egészség, egzisztencia, családtagok elvesztésével, a tehetetlenség, információ hiány, bezártság, izoláció, bizonytalanná váló jövő, meglévő feszültségek felerősödése és mindez néhány hét alatt sokkoló mennyiségű stresszfaktor valamennyiünknek, amivel foglalkoznunk kell, amit részletesen meg kell vizsgálnunk, megértenünk és kezelnünk.

Ehhez az is szükséges, hogy reálisan felmérjük, mi az, ami rajtunk múlik, mit tehetünk mi magunk testi-lelki jóllétünk érdekében, és mi az, amit a külső körülmények, tőlünk független tényezők alakítanak, de amelyek hatásaival minél eredményesebben meg kell küzdenünk.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

„Tudományosan meghatározva stressznek azt az állapotot tekintjük, amely az általános alkalmazkodás-tünetegyüttesben (generális adaptációs szindróma) nyilvánul meg. Másképpen fogalmazva a belső vagy külső hatásokhoz való alkalmazkodást kereső egyén élettani, pszichológiai és viselkedési válasza.

A stresszor az az esemény, helyzet, személy vagy tárgy, amelyet stresszes tényezőként érzékelünk, és a stresszreakció beindulását eredményezi. Az előérzet és a képzelet is működhet stresszorként és válthat ki stresszreakciót.”


 

„A stressz nem új jelenség, és nem korlátozódik a modern nyugati társadalomra. Minden társadalomban jelen van, a civilizáció fokától függetlenül. A stressz valójában egyidős az emberiség történelmével. Biokémiai és viselkedési reakció, amelynek alapja a „küzdj vagy menekülj”: az önfenntartás ösztönének kifejeződése.”


 

„Stressznek nevez a köznyelv mindenfajta feszültséget, testi-lelki kimerültséget, idegességet, rosszkedvet, szorongást mely terheli az életet, pedig a stressz eredetileg az általános alkalmazkodás tüneteinek összessége. Ez a szervezet fontos, nélkülözhetetlen válasza a kihívásokra. Ez egy viszonylag gyorsan – percek, órák, esetleg napok alatt – lezajló folyamat amely alatt igen sok átmeneti változás történik ideg- és hormonális rendszerünkben.

Ha ezek a változások tartósan fennállnak, – megkülönböztetve a stressz természetes folyamatától – distressz névvel illetjük. A distressz tartósan terhelik mindennapjainkat, testi-lelki egyensúlyunk felborul.”


 

„Claude Bernard felismerte anélkül hogy a stresszről tudott volna, és már a 19. században megállapította, hogy az élet feltétele az, hogy az állandóan változó́ külső̋ környezet mellett az élőlények belső állapota állandó́ maradjon, a belső egyensúlyunk megmaradjon. Ez a feltétele annak, hogy a sokszor erőteljes külső hatások ellenére meg tudjuk őrizni belső fiziológiás egyensúlyunkat, állandóságunkat. Ez nem jelent változatlanságot, de mindenképpen egyensúlyt, kiegyenlítettséget jelent.

Az a képességünk, hogy felismerjük és hatékonyan tudjuk kezelni a stresszt, korunk egyik legégetőbb problémájává vált, mégis nehezen tesszük meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a stressz káros hatásait megelőzzük, ha pedig bekövetkezett, akkor megfelelően kezeljük.”


 

„A változás ott van mindenütt. Néha úgy érezhetjük magunkat, hogy egy gyorsan pörgő videoklip résztvevői vagyunk, és csak nehezen követjük az eseményeket. Nagyobb változások tanúi lehetünk a technológiában, a tudományban, az orvoslásban, a munkakörnyezetben, de a szervezeti struktúrákban, az értékekben a társadalmi, közösségi hagyományokban, a családi életben, sőt még a vallásban is.

Pozitív események is kiválthatnak bizonyos mértékű stresszt, ha elkerülhetetlenné teszik a változást és az alkalmazkodást.

Tulajdonképpen nincs is más állandó, csak a változás.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

„Az érzékelésből, értékelésből és döntéshozásból álló akarati út dönti el, hogy az izgalmi állapot szükséges és hasznos, vagy nem megfelelő és káros. A tettek és válaszok tudatosak, és csak akkor következhetnek be, ha érzékeltük és értékeltük a helyzetet.

A stresszreakciót tehát kiválthatja tudatos, akaratlagos cselekvés, vagy olyan tudatalatti, akaratlan aktiváció, amely a készültség állapotában tartja a szervezetet.”


 

„A stressz szubjektív és személyes. Akkor kezdődik, amikor egy személyt, egy eseményt, egy helyzetet, esetleg egy tárgyat stresszorként érzékelünk. Ez azt jelenti, hogy az agy bizonyos mértékű szubjektív értelmezést végez. Hogy miként észlelünk egy eseményt, nagyban függ az önmagunkról alkotott képünktől, akaraterőnktől, értékrendünktől, tapasztalatainktól, de örökölt tulajdonságainktól is. Stresszt okoznak az örömteli események is, mint a szerelem, sikeres munka, sporteredmény, vagy találkozás egy szeretett személlyel, de a legtöbb stressz életünk negatív, fájdalmas és kellemetlen eseményeivel indul.”


 

„A test válaszreakciói nem tudnak különbséget tenni valódi és elképzelt események között. Az ember azon képessége, hogy képes a múltra gondolni és a jövőt elképzelni, újabb lehetőséget biztosít a stresszválasz létrejöttére. A tudat félelmetes képzelőerejére fiziológiás választ adhat a testünk. Például, aki fél a repüléstől, de szívesen elképzeli, lehet, hogy megizzad még a gondolattól is. De fordítva is történhet, ha görcsösen félünk az egértől, de mikor átszalad előttünk rájövünk, hogy igencsak ártalmatlan kis állat.”


 

„Két ember teljesen különböző módon érzékelheti ugyanazt az eseményt. Ami az egyik számára izgalmas kihívásnak tűnik, azt a másik fenyegetettségnek, életveszélyként élheti meg. Egy piros lámpa tűnhet az egyik ember szemében a forgalomirányításban hasznos dolognak, a másikéban pedig idegesítő akadálynak. Aki szereti a sebességet annak élmény a száguldás, míg mások ettől szoronganak. Hangulatunktól és lelki- és fizikai állapotunktól függően különböző időpontokban mi magunk is másképp érzékeljük és kezeljük a hasonló eseményeket.

Személyiségállapotunk, aktuális testi-lelki kondíciónk is befolyásolja kiszolgáltatottságunkat a különböző stresszhelyzetekben.”


 

„A kellemetlen emlékek felidézése, fenyegető helyzet elképzelése vagy rossz előérzetek a jelent, illetve a jövőt tekintve egyaránt stresszválaszhoz vezetnek.

Szerencsére ennek ellenkezője is igaz, így arra is megvan a lehetőségünk, hogy a képzeletünket jóra használjuk. Míg a negatív és aggodalmat keltő gondolatok stresszt okozhatnak, a kellemes helyzetek elképzelésének és a pozitív gondolatoknak jótékony a hatása szervezetünkre: a jóllét érzését megteremtve energiával tölthetnek fel minket.”


 

„Az olyan gyakran végig sem gondolt mondatok helyett, mint nekem minden kiesik a kezemből”, vagy „nekem úgyse sikerül semmi”, „nem kellek senkinek” sokkal többet segít ilyesmiket gondolni és mondani: „meg tudom csinálni, sikerülni fog”.

Ezek az önbeteljesítő jóslatként működő ismétlések nemcsak a saját magunk erősítésére szolgálnak, hanem akkor is oldják a stresszt, ha munkatársunknak, partnerünknek mondunk ilyen pozitív kijelentéseket a sajnos gyakran előforduló – súlyosan ártó – ítélkezés, minősítés helyett. Amit gondolunk, az is mi vagyunk, tehát épít bennünket a jószándékú, pozitív gondolat, és rombol, árt a negatív, elítélő.”


 

„Számos kitűnő Testszerviz „Kulcs-könyv” részletezi testünk működését, viszonyát a tápanyagokhoz, az immunrendszer és a környezet kölcsönhatását, hormonrendszerünk sajátosságait. Ezekhez szorosan kapcsolódik a stressz, ami a szervezet működését minden tekintetben befolyásolja, ezért erről is beszélnünk kell.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

„A stressz a legáltalánosabb alkalmazkodási reakció, a stresszreakció és annak hatásai érintik az agyat és valamennyi testi funkciót. A stressz közvetlenül hat:

• érzékszerveinkre

• idegrendszerünkre,

• hormonális egyensúlyunkra,

• szív- és érrendszerünkre,

• emésztőrendszerünkre,

• légzésünkre,

• bőrünkre,

• húgy- és ivarrendszerünkre,

• immunrendszerünkre.”

„Stressz hatására szervezetünkben azonnali válasz indul el, mely gyors cselekvésre ösztönöz, a fiziológiai változások képessé tesznek minket a megküzdésre, vagy menekülésre, mely végül tudatos döntés eredménye.”


 

„Bizonyos mennyiségű stressz vagy ingermennyiség elengedhetetlen ahhoz, hogy egészségesek legyünk és teljesíteni tudjunk. Az a belső hajtóerő, amelyet a stressz nyújt, nélkülözhetetlen mindennapi életünkhöz, alkotó tevékenységünkhöz. A stressz teljes hiánya élettanilag valójában megegyezik a halállal.

Tudatában kell lennünk annak, hogy az unalom, az ingerszegénység is ártalmas lehet egészségünkre és teljesítőképességünkre. Számos kutatás és megfigyelés bizonyítja, hogy azok az egészséges idősebb emberek, akik felkészületlenül, vagy váratlanul kerülnek nyugdíjba, az aktivitás hirtelen megszűnése miatt gyakran súlyosan megbetegszenek. Egészség- és teljesítmény szintünk a stressz mennyiségének növekedésével javul – de nem a végtelenségig.”


 

„A stressz pozitív fázisának megnyilvánulásai:

• optimizmus,

• pozitív szemléletmód,

• fizikai kitartás,

• lelkesedés,

• mentális éberség,

• életerő,

• ellenállás a betegségekkel szemben,

• optimális személyes kapcsolatok,

• magas produktivitás és kreativitás.

 

A stressz negatív fázisának hatásai:

• pesszimizmus,

• kimerültség,

• ingerlékenység,

• koncentrációs készség hiánya,

• balesetek,

• betegség,

• bezárkózottság,

• depresszió,

• alacsony produktivitás és kreativitás.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

Kulcs a stresszoldához

„A családhoz vagy valamelyik családtaghoz – szülő, nagyszülő, egyéb rokon –, baráthoz, partnerhez fűződő szoros bizalmi viszony a legtöbb kritikus helyzetben segít megküzdeni a stresszhelyzetekkel. De lehet hiteles kapcsolat diákkorunkban a minket megértő, támogató tanár, nevelő is, vagy egy jó szomszéd, kolléga is. Persze ehhez fontos a jó kommunikáció, az őszinteség, nyitottság, a kölcsönös bizalom.”


 

„Minden alkalommal, amikor változással szembesülünk – akár kívánatos az esemény, akár nem –, szervezetünk nyugalmi egyensúlyát kihívás éri, és valamilyen szintű stresszként éljük meg az újhoz való alkalmazkodást. Adaptációnak, más szóval alkalmazkodásnak a nyugalmi egyensúly helyreállítási folyamatának nevezzük ezt.

Bizonyos mértékű változás kívánatos és szükséges, az állandóság sem érték önmagában.

A változás lehet a fejlődésünket szolgáló pozitív erő, de lehet negatív is, amely mentális és/vagy fizikai ártalomhoz vezethet. Ha egy adott időben túl sok új eseménnyel és helyzettel szembesülünk, túlságosan megterhelővé válhat az okozott stressz.”


 

„Ha a változások foka és gyakorisága meghaladja alkalmazkodó képességünket, a stressz negatív fázisában találjuk magunkat, olyan helyzetben, ahol nem áll fenn a mentális és fizikai egyensúly. A nagy társadalmi, gazdasági változások – még ha pozitív is a tartalmuk – erős stresszorok az emberek életében.”


 

„A megélt stressz mértéke két tényezőtől függ:

- a változás intenzitása és gyakorisága

- az alkalmazkodási készségünk mértéke.”


 

„A könyvben található teszt segítségével érdemes időről-időre meghatározni aktuális stressz terhelésünket, helyzetünket, ahogy a GPS képes pontosítani fizikai helyzetünket és az optimális útvonalat. Felismerve terhelésünk nagyságát és súlyát könnyebb irányt váltani, stresszoldó döntéseket hozni, technikákat alkalmazni, javítani megküzdő képességünket, ellenállóbbá válni.”


 

„Az emberek aktív éveik nagy részét a munkahelyükön töltik, indokolt, hogy a munkahelyi stresszel kezdjük a sort. Az egyéni munkavállaló jó életminőségének, munkahelyi feltételeinek biztosítása jelentősen hozzájárul az egyének jóllétéhez, de munkateljesítményük, munkaminőségük növeléséhez is. Ezért a munkahelyi stressz megelőzése, kezelése mindenkinek érdeke, munkáltatónak és munkavállalónak egyaránt.”


 

„A munkakörnyezet gyakori jellemzője a változás, és ez a munkaszervezet minden szintjén stresszt okoz. Ma a világ össztermelésének több mint 50%-a a globális gazdaságban, a multinacionális munkamegosztás keretei között jön létre. Ez befolyásolja a látszólag ezektől távol tevékenykedőket is, ami jót és gondot is jelenthet. Fontos belátnunk, hogy a stressz mindenkit elérhet, ennek oka a változásra adandó válaszreakciók szükségessége, üteme és kimenete. A változások a technológiákban, a munkamódszerekben, az erős piaci versenyben, a fellendülések és visszaesések alakulásában és megszűnésében, a változó munkakapcsolatokban, szerepekben mind, mind kihívások és pozitív vagy negatív hatást váltanak ki, stresszt jelentenek.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

„A cégek irányítói naponta szembesülnek azzal az elvárással, hogy csökkentsék a stressz ártalmas hatásait, ezáltal is fenntartva a dolgozók egészségét és motiváltságát, egyben a vállalkozás eredményességét is.

A megfelelő stresszmenedzsment közvetlenül befolyásolja a vezetés tevékenységét – a tervezés, szervezés, motiválás és ellenőrzés –, valamint az azzal kapcsolatos gondolkodás és a teljesítmény minőségét is.

Ugyanakkor szorosan kapcsolódik a dolgozók mentális és fizikai egészségéhez, jóllétéhez, amely a munkaszervezet messze legértékesebb erőforrása.”


 

„Egy vállalatnak nincs stressz-szintje: a dolgozók stressz-szintjei adódnak össze. A lelkesedés, a magas produktivitás és kreativitás, a kevés távolmaradás és munkahelyváltás olyan dinamikus vállalatok jellemzője, amelyek a stresszgörbe pozitív fázisában működnek.

Ha túl magassá válnak a stressz-szintek, és a vállalat a stressz negatív fázisában folytatja működését, olyan jelenségek fellépésével kell számolni, mint a hibás döntések, az alacsony produktivitás és kreativitás, a szegényes kommunikáció, a hiányzó csapatszellem, a feszült személyes kapcsolatok és sok munkahelyváltás, illetve távolmaradás. Az efféle következmények gazdasági és emberi költségei óriásiak. Becslések szerint a stresszhez kapcsolódó betegségek és balesetek a munkából való kimaradások 75%-ért tehetőek felelőssé.”


 

„A munkahelyeken a stresszt kiváltó problémák általában a vezetői szinteken kezdődnek. A munkaszervezés, ügymenet szervezése és az ellenőrzésének kulcsa is a csúcsvezetés kezében van. Ugyanakkor alapvetően befolyásolja minden dolgozó életét és helyzetét. A leggyakoribb munkahelyi stresszorok a homályos, irreális célok és irányvonalak, a munkakörök meghatározásának hiánya, illetve a szervezetlenség.”


 

„A leggyakoribb munkahelyi stresszt okozó hatások:

• a túl- vagy alulterheltség

• az időhiány a munka elvégzéséhez

• a nem egyértelmű feladatmeghatározás

• az elismerés hiánya, a büntetés aránytalansága

• a panaszlehetőség hiánya

• a sok felelősség, és kevés döntési lehetőség

• az együttműködés gyengesége vagy hiánya

• a kevés kontrollélmény

• a bizonytalanság

• a károsító környezet

• a képességek kihasználatlansága.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

„A stressz ára emberi és gazdasági szempontból is felmérhetetlen! Mivel az emberek aktív éveik nagy részét a munkahelyükön töltik, érthető, hogy a munkahelyi stresszel nagyon sokan foglalkoznak.

A nyilvánvaló árakat (betegség, táppénz, halál, balesetek, öngyilkosságok) meg kell fizetni, de nincsen ez másként a rejtett árak esetében sem. Ilyenek pl. a megszakadt személyes kapcsolatok, a hibás döntések a munkahelyen és a magánéletben, a gyakoribb munkahelyváltások, a szegényes vagy hiányzó kreativitás, az alacsony teljesítőképesség, a munkahelyi ellenségeskedés és végül, de nem utolsósorban az egészségkárosodás!”


 

„Sok előretekintő vállalat indított valamiféle stresszkezelő programot. Ahol ilyeneket bevezettek, így hazánkban is, ott növekedett a termelés, javultak a szakmai kapcsolatok és csökkentek az egészségbiztosítási kiadások. Beszámolók szerint minden egyes stresszkezelő programba fektetett forint öt éven belül hússzorosan térült meg nyereség formájában.”


 

„A stressz eredményes kezeléséhez kettős megközelítésre van szükség. Ez mind a stresszkezelő programokat, mind azt az erőfeszítést magában foglalja, hogy a szervezet működéséből eredő stresszforrásokat felismerjék és mérsékeljék.

Az egyént és a vállalatot is megcélzó vezetési és tréningprogramok a megközelítés két elemének egymást segítő kombinációját adva biztosítanak maximális sikert. A lehető legjobb eredmény elérésének érdekében alapvető fontosságú, hogy az egyes személyek és a munkakörnyezet helyzetét célzott vizsgálatnak vessék alá.”


 

„Cooper-féle munkahelyi stresszskála

Az alább felsorolt tételeknél minden sorban bekarikázható az a szám, amelyik a legjobban kifejezi, hogy az adott témában mekkora megpróbáltatásban (stresszben) van része az egyénnek.

0 és 1 = egyáltalán nincs stressz, 2 és 3 = van stressz, 4 és 5 = nagyfokú a stressz.

Munkahelyi túlterhelés 0 1 2 3 4 5

Munkahelyi alulterhelés 0 1 2 3 4 5

Időhiány és rövid határidők 0 1 2 3 4 5

A munkához szükséges utazás 0 1 2 3 4 5

mennyisége

... és így tovább ... Ismerd meg a teljes stresszskálát, és nézd meg, mennyire stresszes a munkád!”


 

„Túlterheltség

A túlterheltség vagy túlingereltség olyan állapot, amelyben a felénk irányuló elvárások meghaladják azon kapacitásunkat, hogy ezeknek az elvárásoknak eleget is tegyünk.

A túlzott elvárásokhoz hozzájáruló négy fő faktor a következő:

• időzavar,

• túlzott felelősség,

• támogatás hiánya,

• saját magunk és a környezetünk által támasztott túlzott elvárások.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

Hangoskönyvet is készíthetsz elektronikus könyveinkből.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

Kulcs a stresszoldához

„Az evés, étkezés a legtöbb ember életében meghatározó örömforrás, de gyakori stressz forrás is. Stresszterhelést jelentenek a nem megfelelő étkezési szokások is. Bizonyos ételek fogyasztása vagy úgy fokozza a mindennapos stresszt, hogy közvetlenül stimulálja a szimpatikus stresszválaszt (pl. kávé, alkohol), vagy pedig úgy, hogy ehhez a stimulációhoz kimerültség és megnövekedett idegi ingerlékenység létrehozásával járul hozzá (nehéz, zsíros ételek, cukor, alkohol).”


 

„A túl sok eves, energia felvétel elhízáshoz vezet, ami önmagában is egészségromlást és különböző betegségeket okozhat. Ugyanakkor a telitettség érzet, túlevés azonnali fizikai tünetei is stresszt okoznak, hasonlóképpen a bűntudathoz, amit gyakran kísérnek a nagy evészetek. Hasonló módon a túl kevés kalória bevitele vagy a kiegyensúlyozatlan étrend is csökkenti ellenálló képességünket a stresszel szemben, az éhség, koplalás, hiányos táplálkozás is.”


 

„A stresszreakció fokozza az anyagcserét, más néven metabolizmust, és ez súlyvesztéshez vezethet. Sok stresszes ember azonban túl sokat eszik, az általában kiegyenlítetlen étrendjét az alkoholhoz hasonlóan feszültségoldásra, stresszoldásra is használja. Gyakran a nem megfelelő és/vagy túlzott táplálkozás a testmozgás hiányával párosul, ez pedig elhízáshoz vezet, amely a fejlett társadalmak egyik legjelentősebb egészségügyi problémája.

A kövérség köztudottan számos betegség kialakulásában jelent kockázatot. Szívbetegséghez, artériás rendellenességekhez, így magas vérnyomáshoz vezethet. Az átlagosnál gyakrabban jár légzési rendellenességekkel, májbetegséggel, epekővel, cukorbetegséggel, visszérbetegséggel és bizonyos rosszindulatú daganatokkal. Mozgásszervi megbetegedések – például ízületi gyulladások – esetén a túlsúly nem befolyásolja közvetlenül az állapotot, de nehezebbé teszi a kezelést.

Később a kövérség nemcsak tünete lehet a stressznek, hanem forrása is. A túlsúlyos emberek kiszolgáltatottabbakká válnak a stresszel szemben.”


 

„Jól ismert a kapcsolat a stressz és a cukorbetegség között. A stresszreakció cukrot szabadít fel, amely normális eseten glikogén formájában a májban raktározódik. Ezzel egy időben a felszabaduló adrenalin gátolja az inzulin – a legfontosabb, cukrot a vérből eltávolító hormon – hatását. Az ilyen válasz tökéletesen megfelelő, amikor a stresszt okozó körülmény olyan, nagy energia-felszabadulást igénylő fizikai választ követel, mint a menekülés vagy a küzdelem. De amikor ez megtörténik, ritkán válaszolunk fizikailag a stresszre, így a felszabadult cukrot legtöbbször nem használjuk fel energiaforrásként. Az állandó magas vércukorszint az élet folyamán később cukorbetegséget okozhat.

A stressz hatására fellángolhat a már lappangó cukorbetegség. A cukorbetegek nem képesek megfelelni az inzulinszükséglet azon gyors változásainak, amelyeket az állandó stressz okoz, a cukorbetegség pedig más súlyos komplikációkhoz vezethet, amilyenek például a szív-érrendszeri rendellenességek, a látásromlás vagy az idegrendszeri szövődmények.”


 

„Statisztikai felmérések szerint a bőrproblémák 40%-a kapcsolódik a stresszhez, bár sok klinikus ezt a számot sokkal magasabbnak tartja. Egyes esetekben – mint az állandó vakaródzás, elvakart seb vagy a bőrgyulladás – a stressz egyedüli oka is lehet e tüneteknek.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

„Az immunrendszer működése felerősödik, amikor először találkozik a stresszel. Csak akkor gyengül le, ha a stressz túl sokáig fennáll. Hosszan elnyúló stressz során az immunrendszer működése meggyengül.

A stressz és az immunrendszer kapcsolatának következményei messzire mutatnak, és megmagyarázzák a stressz azon általános hatását, amellyel sokféle rendellenességet befolyásol az ismétlődő banális megfázástól egészen a rákos megbetegedésekig. A Kulcs az immunrendszerhez című könyv segít az immunrendszer működési részleteinek megismerésében.

Éppen ezért, ha már neked megvan a Kulcs az immunrendszerhez című könyv, akkor számodra fontos a Kulcs a stresszoldáshoz című könyv elolvasása is!”


 

„Rövid stressz kérdőív

Jellemzők-e az alábbi állítások életvitelére, gondolkodására? Kérjük, jelölje a megfelelő válaszokat: igen: 1, nem: 0

01. Sokat túlórázok

02. Erősen koncentrálok

03. Képtelen vagyok másoknak átadni a feladataimból ...

Ismerd meg a teljes tesztet, és bizonyosodj meg, hogy mennyire stresszes az életed, és mit tehetsz ellene!”


 

„A stressz egyik legkorábbi tünete az alvás nehezítettsége. Sokan küzdenek azzal, hogy nehezen alszanak el, éjjel többször felébrednek, reggel nagyon fáradtnak érzik magukat, vagy úgy érzik, állandó alváshiányban szenvednek. A túlzott stressz a véráramban keringő stresszhormonok emelkedett szintjével jár, amely éber állapotban tartja a testet, és akadályozza az alvást.

Az alvásnak fontos a szerepe a stresszre adott válaszunkban, mivel sok későbbi ártalmas hatást enyhít, és közeli kapcsolatban áll az érzelmi és fizikai felépüléssel. Az álmatlanság, rossz minőségű alvás, aluszékonyság a stressznek nemcsak tünete, hanem önmagában is stresszkeltő. Ezért igazán fontos probléma, mert hatásai önfenntartók és csökkentik a stresszel szembeni ellenálló képességünket.”


 

„A stressz a férfiaknál és a nőknél is akadályozza a szexuális aktivitást, kielégítő szexuális életet. Számos szexuális zavar kapcsolódik hozzá: impotencia, korai magömlés, frigiditás és az önbizalom elvesztése, a szexualitással szembeni érdektelenség. A szimpatikus rendszernek a paraszimpatikus rendszerhez képesti túlingereltsége közreműködik bizonyos szexuális problémák kialakulásában, amilyen például az elégtelen erekció, és ez önmagában is stresszor.

A stressz a terméketlenséggel is kapcsolatban áll. Férfiakban a magas kortizolszint alacsony spermiumszámmal párosul, nőkben pedig a prolaktin késést okoz az ovulációban, és ezzel csökkenti a megtermékenyülés esélyét.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

„Közvetlen kapcsolat van a stressz és a férfi nemi hormon, a tesztoszteron között, amelynek mennyisége az életkor előrehaladtával csökken. Elhúzódó stressz esetén jelentősen mérséklődik a tesztoszterontermelés, minek következtében megemelkedik a cukor és a koleszterinszintje a vérben. Relatív vagy abszolút tesztoszteronhiány sokféle fizikai vagy érzelmi problémával párosulhat, különösen a szív és a keringés korai elöregedésével. Hosszú távon ez a szív és a keringési rendszer degeneratív betegségeihez vezet.”


 

„A harmonikus párkapcsolat hiánya ugyanúgy stresszforrás lehet, mint a veszekedések és az alacsony önbecsülés. A kiegyensúlyozott szexuális élet nemcsak stresszkezelési képességünk, hanem egészségünk, jó önbecsülésünk, közérzetünk és párkapcsolatunk szempontjából is fontos.”


 

„Minden más képzettségű csoporthoz képest a számítógéphasználóknál figyelhető meg a legtöbb stresszhez kapcsolódó panasz, mely gyakran nem megfelelő ergonómiai munkahely kialakítással jár együtt, és ez önmagában is stresszforrás. A szem túlerőltetése, a hátfájás, a fejfájás, a feszültség, az aggodalmaskodás és a csökkent mentális készenlét tartoznak a leggyakoribbak panaszok közé. Az otthonról végezhető távmunka ebből a szempontból jó lehetőségnek látszik, ugyanakkor növeli az izoláció és önkizsákmányolás mértékét.

A számítógéppel dolgozók esetében a stressz nagysága mérhető: stresszhormonszintjük tartósan emelkedett. És nem csupán a felnőttek érintettek a technostressz által, hanem a gyerekek is akik ugyan sokkal hamarabb megbirkóznak a technikai nehézségekkel, viszont nincs fogalmuk az elszenvedett testi-lelki hátrányokról, az őket érő sokféle hatásról.”


 

„A felgyorsult mindennapi élet önmagában is nagyon komoly stresszforrás, megköveteli az azonnali reakció képességet, a gyors döntéshozatalt, ami sok esetben súlyos következményekkel járhat. A nem döntés, és rossz döntés is frusztrációhoz vezet.

A közösségi portálok ontják az ellenőrizhetetlen információkat, azt is sugallva, hogy „aki kimarad lemarad” és nehezen eldönthető, hogy mi fontos és mi érdektelen vagy éppen hamis.

Meg kell találni azt az egészséges mértéket, mely szolgál minket, de nem uralkodik rajtunk, és nem okoz károkat.”


 

„A stressz az optimális teljesítőképességhez vezető motiváló forrás. Megfelelő stressz-szintek esetén produktívak, kreatívak, kommunikatívak és egészségesek vagyunk. Az optimális teljesítményünk szintjén túllépve a stressz negatív fázisába kerülünk, ez pedig eredménytelenséghez, alacsony kreativitáshoz és produktivitáshoz, valamint szegényes személyes kapcsolatokhoz vezet. Amikor e tényezők halmozódnak, szellemi és lelki kifáradáshoz vezetnek.”


 

„A mentális és fizikai kifáradás egymást erősítve még több stresszt hoz létre, és ezzel ördögi kör alakul ki. Ha ezt nem szakítják meg, kiégés lehet a következménye, amely állapotot a teljes mentális és fizikai kimerültség jellemzi. Vannak jellegzetesen visszatérő stresszes helyzetek, melyek nem kerülhetők el, de meg lehet küzdeni velük, különösen, ha tudunk azokról.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

„A túlzott izomfeszültség eredménye is, oka is a stressznek. Mivel a „küzdj vagy menekülj” reakció az izomrendszer válasza, túlzott stressz esetén hajlamosak vagyunk túlterhelni izmainkat. Egy stresszes esemény, de már egy puszta stresszkeltő gondolat vagy előérzet is felkészíti szervezetünket a cselekvésre – tudat alatt. Ilyen gondolatok ismétlődése tartós állapotot teremt, amelyhez a szervezet krónikus feszültség fenntartásával alkalmazkodik.

Egy valódi vagy elképzelt stresszes helyzet nemcsak azonnali stresszválasszal jár, hanem fennmaradó feszültséget is hagy a szervezetben. Mivel a stressz összeadódik, a feszültség a nap folyamán felhalmozódik.”


 

„A kiadós stressz olyan fontos ásványi anyagok hiányához vezethet, mint a magnézium, a kalcium és a cink.

Stressz alatt hajlamosak vagyunk megváltoztatni étrendünket, rendszertelenül, esetleg egyoldalúan táplálkozunk, és emiatt is bekövetkezhet a vitaminok és az ásványi anyagok elégtelen bevitele.

Az tápanyag-hiányállapotok sokféle rendellenességgel vannak összefüggésben, a terméketlenségtől és alacsony növekedési rátától a fekélyig, magas vérnyomásig és a különféle szívbetegségekig.”


 

„A zaj az idegrendszer ingerlésével és a koncentrálóképesség csökkentésével okoz stresszt. Ily módon fizikai és/vagy pszichológiai hatása lehet, amelyek közül bármelyik képes elindítani a stresszválaszt.

Ez a stresszhatás azáltal, hogy állandó magas stresszhormonszintet tart fönn, képes olyan alapvető élettani rendszerekben változást stimulálni, mint a szív-érrendszer. A zaj a hormonok kiválasztását is befolyásolja, ezért a hormonrendszerre hosszú távú káros hatása is lehet.”


 

„A forgalmi elakadások, lámpák, a zaj és a légszennyeződés mind stresszt válthat ki az autonóm idegrendszer aktiválása útján. Ehhez még hozzájárulnak a rosszul vezetők, az időhiány, a türelmetlenség és a tehetetlenség érzése, és máris jókora adag stressz zúdul a nyakunkba, amelyet tovább súlyosbít a vezetés alatti ülő helyzet.

Azok számára, akik gyakran vezetnek ilyen körülmények között autót, a közlekedés mindennapos, ismétlődő stressz forrásává válhat, ha ezt nem képesek megfelelően kezelni – elsősorban viselkedésük megváltoztatása révén.”


 

„A tömegközlekedés zsúfoltsága, járatkimaradások, a csatlakozás elérése ugyancsak jelentős stressz forrás. Aki naponta hosszabb időt tölt közlekedéssel, sokszor nem is érzékeli, mennyire megterhelő és fárasztó, stresszes, ami hozzáadódik a többi teherhez.”


 

„Az önértékelésünk önmagunkról kialakított képünket mutatja, amelyet saját erőnk és értékünk felmérésével alakítunk ki.

A viselkedésünket nagymértékben befolyásolja a saját magunkról alkotott elképzelésünk, amely ez oknál fogva fontos szerepet játszik a személyes életünkben, minden területen, így a stresszben és stresszkezelésünkben.”


Rendeld meg csomagkedvezménnyel itt!

Hangoskönyvet is készíthetsz elektronikus könyveinkből.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ITT – 2.990 Ft

Kulcs a stresszoldához

Jelentkezz egy ingyenes
konzultációs beszélgetésre!

Leginkább azért, mert mások számára is
fontos vagy! NEKÜNK MINDENKÉPP!

Töltsd ki
Életminőség
Tesztünket